Ett av de vanligaste problemen med VAG’s TFSi 2.0 motorer är oljetrycket. På grund av ett konstruktionsfel i oljepumpen kan den vid slitage eller smutsig olja tappa oljetrycket helt eller partiellt. Med vår lösning förebygger eller åtgärdar man problemet för gott och ser till att pumpen alltid levererar rätt tryck.

Det handlar om en dålig konstruktion av oljepumpens interna reglersystem. Deignen tillåter att både föroreningar och slitage kan leda till oljetrycksbortfall. På grund av felaktig portplacering påskyndas slitaget genom snedställning av reglerkolven vilket leder till spaltförluster som kortsluter oljepumpens sugsida med dess trycksida.

Ett annat bekymmer med konstruktionen är att en något igensatt pickup får reglerkolven att öppna helt. Resultatet blir åtigen en kortsluten pump.