Meny

0

0,00 kr

Om oss

Vad gör vi?

Vi har under åren haft olika inriktningar och samlat på oss en mycket bred kunskapsbas inom såväl forskning och utveckling som reparation och nytillverkning.
Våra främsta områden är inom motorrenovering, marinservice och diverse maskinbearbetningar.

Vår ambition

Vår ambition har alltid varit att fortsätta utvecklas som företag och förfina vårt hantverk genom kunskapshunger och hårt arbete.
Vår drivkraft har givit oss en särställning inom en rad olika områden där vi inom branschen ses som absolut ledande både tekniskt och kunskapsmässigt.

Vår styrka

En starkt bidragande faktor till vår framgång är att vi lägger stor vikt vid djupgående kunskap. Vi använder oss inte sällan av materiallära ner på atomnivå i såväl felsökning som nyutveckling.
Vi förfogar även över en skräddarsydd maskinpark som ger oss möjligheter som få andra har.
Den största styrkan finner vi dock vår förmåga att ta tillvara på och förena äldre vetenskap med modern.