Vad gör vi?

Vi har under åren haft olika inriktningar och samlat på oss en mycket bred kunskapsbas inom såväl forskning och utveckling som reparation och nytillverkning.

Vår ambition

Vår ambition har alltid varit att fortsätta utvecklas som företag och förfina vårt hantverk genom kunskapshunger och hårt arbete.
Vår drivkraft har givit oss en särställning inom en rad olika områden där vi inom branschen ses som absolut ledande både tekniskt och kunskapsmässigt.

Vår styrka

En starkt bidragande faktor till vår framgång är att vi lägger stor vikt vid djupgående kunskap. Vi använder oss inte sällan av materiallära ner på atomnivå i såväl felsökning som nyutveckling.
Vi förfogar även över en skräddarsydd maskinpark som ger oss möjligheter som få andra har.
Den största styrkan finner vi dock i vår förmåga att ta tillvara på och förena äldre kunskap med modern.

Företagets historia

1980
1980-02-20

Företaget grundas

År 1980 grundades företaget Wasa Cykel o. Motor HB i Vasastan, Göteborg. Under tiden i Vasastan drevs företaget av Allan Finnilä tillsammans med sönerna Örjan och Peter samt dottern Anette.


1986
1986-01-01

Skepp ohoj!

1986 genomgick företaget sin första stora förändring i samband med en flytt ut till ön St. Mosskullen i Göteborgs södra skärgård. Den nya omgivningen innebar att förutom de tidigare arbetsområdena, tillkom nu även båtar. Wasa Motor, som det nu mest kallades, byggde snabbt upp en stor kundkrets bland såväl privatpersoner som yrkesfiskare. Samtidigt var orderingången stor när det gällde cylinderfodringar av främst snöskotrar, som sköttes via postorder till Norrland.


2000
2000-01-01

En stor utmaning

Efter 16 år på ön var det åter dags för en flytt. Denna flytt visade sig bli en stor utmaning. Under åren hade maskinparken vuxit sig större och allt skulle med. Det handlade bland annat om verkstadsmaskiner på flera ton styck. Det var båtar, materialförråd, bromsbänkar och en 13 tons gaffeltruck. Allt detta skulle förflyttas med hjälp av pråm tillbaka till fastlandet, för vidaretransport till slutdestinationen i Stenkullen, Lerums kommun.

Efter flytten började återigen det hårda arbetet med att anpassa firman efter förhållandena och etablera en helt ny kundkrets. Fokus låg under de följande åren fortsatt främst inställt på båtmotorer.


2007
2007-08-17

En tredje generation

Under år 2007 började Wasa Motor HB sakta men säkert ändra inriktning, mot det som idag blivit ett framgångsrikt koncept. Örjan hade nu under många år drivit firman ensam och såg det därför som ett välkommet tillskott när sonen Hannes valde att gå in som delägare. Under kommande år arbetades en ny affärsmodell fram. Grundtanken var att ta tillvara på styrkorna i företaget och förena dem med nytänk och modernisering. Innan 2007 hade företaget inte ens haft tillgång till en dator, men redan 2008 var den första hemsidan ett faktum. Verksamhetsområdena skalades ner allt mer, samtidigt som specialiseringen ökade på utvalda områden. Utifrån dessa har vi sedan dess byggt vidare för att alltid ligga i framkant när det gäller det vi kan bäst.


2019
2019-10-01

Resan är målet

Fram till denna dag drivs företaget av Örjan och Hannes och vad som sedan sker får tiden utvisa. En sak som är säker är att utvecklingen aldrig stannar av på Wasa Motor HB. Det finns inget förutbestämt mål. Det har alltid handlat om att arbeta hårt, öka den egna kompetensen och teknologiska nivån, för att på så vis få företaget att växa. Resan är helt enkelt målet.