Utan oljetryck är det bara en tidsfråga tills motorn havererar. När detta händer är det oftast fråga om allvarliga motorras som blir mycket kostsamma. På Wasa Motor renoverar vi alla sorters oljepumpar. Det som ingår då är uppmätning av samtliga spel och vid behov bearbetning genom t. ex. planslipning eller ombussning. Resultatet blir i många fall bättre än originalutförandet.

Vissa modeller bygger vi även om för att ge dem längre livstid, till dessa hör exempelvis vissa Yanmarmotorers pumpar. Just denna form av ombyggnad brukar vi rekommendera våra kunder vid en renovering då kostnaden är relativt låg och resultatet är märkbart både i prestanda och livslängd.

För Audi, Volkswagen, Skoda och Seat, se även våra VAG-sidor.