Tack vare vår stora maskinpark arbetar vi med alla typer av cylindrar. Bland annat använder vi för tillfället sex olika maskiner till cylinderborrning för att kunna hantera alla sorter. Allt från mopedcylindrar till stora kylkompressorer.

Hening av cylinder

Hening används för att förbättra rundheten i en cylinder samt att förbättra kryssmönstret i loppet. Detta påverkar bl. a ringslitage och oljeförbrukning.
Hening  kan även tillämpas vid mindre skador i cylinderloppet.

Borrning  av cylinder

En cylinder kan borras till en närliggande överdimension om en skada i loppet uppstått som är för djup för att den ska kunna åtgärdas genom hening.

borrning av cylinder

Omfodring av cylinder

Nästa steg är att fodra om cylindern. Detta kan tillämpas om en skada uppstått i en cylinder som redan är borrad till största överdimension, eller om man fodret har skadats på annat vis (t. ex om en vevstake har gått av). Detta kan exempelvis bero på för lite ytterdiameter på befintligt foder eller för närliggande pinnbultshål. På Wasa Motor åtar vi oss givetvis även att tillverka foder efter kundens önskemål och mått.

Omfodring av cylinder

Reparation av hål i vevhus eller cylinderblock

Ett hål kan uppstå t. ex när en vevstake går av. Detta går att reparera genom svetsning och eventuell omfodring.

Korrosionsskador på marina utombordsmotorer

korrosionsskador blir allt vanligare i takt med att 2-takts motorerna byts ut mot 4-takt. Detta beror oftast på tunnare gods för att få ner motorns vikt. Vanligt är att det korroderar rakt genom kylmanteln. Detta går att reparera med hjälp av svetsning.

Även packningsytorna på blocket angrips kraftigt av korrosion. Detta i kombination med de numera vanligt förekommande stålpackningarna med för stora problem som måste åtgärdas. Detta gör man genom svetsning och planslipning/fräsning.

Foderstiftning (bl. a Mercury utombordarblock med fast topplock)

Att stifta foder är något vi har börjat med på vissa motormodeller, med lösa cylinderfoder, som annars visat sig ha en benägenhet att sjunka. Om ett foder sjunker kan detta till slut leda till allvarliga motorhaverier. När vi får in någon av de berörda motortyperna för t. ex borrning, påtalar vi alltid detta för kunden och rekommenderar att stifta fodren som en billig försäkring.