Skepp ohoj!

1986 genomgick företaget sin första stora förändring i samband med en flytt ut till ön St. Mosskullen i Göteborgs södra skärgård. Den nya omgivningen innebar att förutom de tidigare arbetsområdena, tillkom nu även båtar. Wasa Motor, som det nu mest kallades, byggde snabbt upp en stor kundkrets bland såväl privatpersoner som yrkesfiskare. Samtidigt var orderingången stor när det gällde cylinderfodringar av främst snöskotrar, som sköttes via postorder till Norrland.