Resan är målet

Fram till denna dag drivs företaget av Örjan och Hannes och vad som sedan sker får tiden utvisa. En sak som är säker är att utvecklingen aldrig stannar av på Wasa Motor HB. Det finns inget förutbestämt mål. Det har alltid handlat om att arbeta hårt, öka den egna kompetensen och teknologiska nivån, för att på så vis få företaget att växa. Resan är helt enkelt målet.