Meny

0

0,00 kr

Audi, VW, Seat och Skoda

TFSI 2.0 Ombyggnad av reglersystem oljetryck

  • SENAST UPPDATERAD 2019-07-21
  • MOTOR TFSI 2.0 EA113
  • KATEGORI Oljetryck

Varnar din bil för oljetryck?

Ett av de vanligaste problemen med VAG’s TFSi 2.0 motorer är lågt eller ojämnt oljetryck. På grund av ett konstruktionsfel i oljepumpen kan den vid slitage eller smutsig olja tappa oljetrycket helt eller partiellt. Problemet kan även uppträda sporadiskt eller när man går ner till tomgång efter högre varv.

Det handlar om en dålig konstruktion av oljepumpens interna reglersystem. Designen tillåter att både föroreningar och slitage kan leda till oljetrycksbortfall. På grund av felaktig portplacering påskyndas slitaget genom snedställning av reglerkolven vilket leder till spaltförluster som kortsluter oljepumpens sugsida med dess trycksida.
Ett annat bekymmer med konstruktionen är att en något igensatt sugledning får reglerkolven att öppna helt. Resultatet blir återigen en kortsluten pump.

Vi löser problemet

Vi har tagit fram en uppgradering till oljepumpens reglersystem som vi är ensamma om i världen. Du kan välja att antingen skicka in en lös pumpenhet till oss eller lämna in hela bilen för reparation och ombyggnad.

Ombyggnaden av oljepumpen görs till ett fast pris utan dolda kostnader. Det enda som tillkommer är returfrakt (200:- inkl. moms).

Priset för ombyggnad av lös oljepumpsmodul är 2995:- inkl. moms. I priset ingår även kontroll av oljepumpens övriga slitage.

Vill du hellre göra hela jobbet själv?

Inga problem. Hela kitet finns att köpa i vår webbutik och det är enkelt för den händige att montera själv med hjälp av instruktioner som skickas via e-post.

Ladda Mer

Drabbade motorer

Detta fel återfinns i alla TFSI 2.0 motorer av typ EA113.

Exempel på motorkoder är:
BPJ, AXX, BWE, BWA, BUL m. fl.

Om du är osäker på vilken motortyp du har kan du läsa mer om detta här.

Ytterligare info om detta finns här.